5 - Black Ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool >

5 - Black Ball

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Blackball spilles med femten fargede objektballer og en køball. Objektballene er delt i to grupper på syv og den svarte ballen. Utøveren eller laget som senker sin gruppe av objektballer og lovlig senker den svarte ballen vinner partiet. Utøveren trenger ikke å melde støtene.
 

Se mer informasjon i underkapitlene

 

5.1 Definisjoner
 
5.2 Utstyr
 
5.3 Forstøt
 
5.4 Opplegg i Blackball
 
5.5 Korrekt åpningsstøt
 
5.6 Åpent bord/Valg av ballgruppe
 
5.7 Fortsatt spill
 
5.8 Ball i hånd i hodeområdet
 
5.9 Pré ball
 
5.10 Utøveren snookret
 
5.11 Replassering av baller på fotprikk
 
5.12 Fastlåst situasjon
 
5.13 Standard feil
 
5.14 Tap av parti